Bún bò Dần – ĐL

Rating: 3.5 out of 5.

📍 195/2 Phan Đình Phùng Đà Lạt

+ Bún Bò Thịt 40k 

+ Bún Bò Thịt Giò 50k 

Vừa tới Đà Lạt đã được một người dân bản xứ chỉ đến hẻm 195 với hai quán nổi tiếng ngon – rẻ. Một trong hai quán là Bún Bò Dần.

Tính ra một tô này ở HCM phải hơn 60k vì thịt nhiều, ăn mệt nghỉ… Mình gọi thịt có thêm gân, gân ở đây ngon không quá cứng cũng không quá mềm. 

Nước dùng đậm đà và rất thơm, ăn không có cảm giác bị bột ngọt như nhiều chỗ. Những bạn ăn ít thì nhớ dặn trước vì ở đây một phần nhiều lắm! 

Nguồn: Moon Chan 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: