Bún-Miến gà Nga – Q1

Rating: 4 out of 5.

📍Quán Nga – Bún Măng – Miến Măng Gà 24 Trần Khắc Chân Q1

💸25k em

Tô miến gà : Gà xé, 3 miếng gà chặt, lòng gà, da gà chiên giòn, huyết, măng khô, nước lèo thanh, ngọt từ xương gà

NGON – BỔ – RẺ nên khách ra vô tấp nập, chỗ ngồi hơi hạn chế, nhưng theo mình ngồi sát sát vậy ăn mới vui😁

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: