Cơm Chỉ Hoà Ký Q1

Rating: 4 out of 5.

🏡 : 71 Ký Con, PBến Nghé, Q1

⏰ : 11h-?

💰 : 50k-100k

Quán cơm Hòa Ký – đối diện quán mì tàu 70 ký con …ngon lắm các bạn. Bán trưa mấy cô lớn tuổi bán nhưng sạch sẽ đồ ăn ngon nữa. Cái chính hạt gạo ko bị bở bục hay vón cục. Mình mua 2 hộp cơm,chỉ chỉ 3 đồ ăn mặn :100k

Nguồn: Trinh Diep Anh 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: