Vịt quay Thịnh Phát – Lò Đúc

Rating: 4 out of 5.

📍 Vịt Thịnh Phát – 192 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, HN

Chắc k ai lạ với hàng vịt nổi tiếng đắt khách nhất nhì Hà Thành này, nơi đây cũng hội tụ nhiều tay dao chặt vịt max đỉnh 

Nguồn: Long Harry 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: