Bún bò Huế Bà O – PNhuận

Rating: 4 out of 5.

📍365/3 phan xích long, P1, quận Phú Nhuận (có thể đã sang quán, dời về nhà cách quán cũ 1 căn nhà quẹo phải chạy vào 500m thấy quán bún bò huế bên trái)

⏰ 13h – 19h

💰 30k 

Ai ở Phú Nhuận chắc biết bún bò Bà O Như Ngày Nào. Ăn ở đây cả chục năm. Bà mất tích một thời gian, giờ vô tình tìm ra, vẫn ngon như ngày nào. 😆👍

Nguồn: Tri Truong 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: