Phở mặn Ông Đào – Hàng Giấy

Rating: 3.5 out of 5.

📍33 Hàng Giấy, Q. Hoàn Kiếm, HN 

⏰6h-9h 

💰50k-100k

Nói đến phở Mặn, thì chắc nhiều người toát mồ hôi, nhưng vẫn có rất nhiều người thích, bằng chứng là sáng đi qua chẳng bao h thấy vắng. Nhưng với mình là Mặn quá. 

Nên phở Mặn là 10 phần mặn, muốn bớt mặn còn 8 hay 7 phần, thì sang Phở Ông Đào đối diện, tông phở chắc do gần nên cũng giống nhau từ nước, đến cách thái hành, nhưng ông Đào giảm đi vài phần công lực mặn. Gầu bắp (bỏ qua lõi đi) thì 50 hay 60 cành, chẳng nhớ lắm, cũng ú nu thịt rồi.

Nguồn: Tu Duong 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: