Phở sốt vang Thể Giao – HN

Rating: 3.5 out of 5.

📍6 Thể Giao, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (cạnh hàng thuốc Bắc)

⏰6:00-10:00 

💰30k-50k

🍜 mình gọi 2 sốt vang và 1 quẩy, phở rất ngon nước dùng thơm, giữ nóng lâu và đặc biệt là nhiều thịt.Quán bán sáng thôi thì phải, lúc mình đến thấy khá đông. Không có bàn chỉ có ghế cao để bát nên hơi chênh vênh.

Nguồn: Tu Duong 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: