Cafe The Deck House – H.An

Rating: 3.5 out of 5.

📍Biển An Bàng, Hội An

⏰ 06:30 – 22:30

💰50k – 150k

🍜Đây là một địa điểm thu hút rất nhiều du khách bởi kiến trúc độc đáo từ tre, gỗ, dừa nước và bèo dâu với 2 màu xanh – trắng. Quán cà phê như một bức tranh thiên nhiên gần gũi và thân thiện với tất cả mọi người.

Đây là một địa điểm thu hút rất nhiều du khách bởi kiến trúc độc đáo từ tre, gỗ, dừa nước và bèo dâu với 2 màu xanh – trắng. Quán cà phê như một bức tranh thiên nhiên gần gũi và thân thiện với tất cả mọi người.

Nguồn: Hoang Lan 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: