Bún xào khuya Bùi Thị Xuân

📌 109 Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (Này là địa chỉ quán Cuộc Sống Dễ Dàng chổ cô bán trước lề, ngay chổ Xôi Bùi Thị Xuân) 📌 Giờ bán : 23:30 pm ~ 03:30 am 📌 Giá : 15.000đ ~ 20.000đ/ hộp Cô bán được 17 năm rồi, 10 năm côContinue reading “Bún xào khuya Bùi Thị Xuân”